Signatura del conveni
Signatura del conveni

El Programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya, EFEC:

• Està format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Financers (IEF) i tres entitats financeres: BBVA Unnim, La Caixa i Banc Sabadell.

• Uns 250 professionals o antics professionals del sector financer, formats per l‘IEF, impartiran al voltant de 1.300 tallers sobre finances bàsiques a gairebé 7.000 alumnes catalans de quart d’ESO d’un centenar de centres escolars de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

• El projecte, que segueix les recomanacions de la Comissió Europea i és capdavanter a l’estat espanyol.

Barcelona, 22 de març de 2013.- Els departaments d’Ensenyament i Economia de Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Financers (IEF) i tres entitats financeres, BBVA Unnim, La Caixa i Banc Sabadell han signat un conveni de col·laboració per posar en marxa un partenariat públic-privat , EFEC, que permeti executar el nou pla d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya, capdavanter a l’estat espanyol.

En virtut d’aquest acord, entre els mesos de març i maig, una xarxa de voluntaris formada per uns 250 professionals en actiu o jubilats del sector financer impartiran gairebé 1.300 tallers sobre diferents aspectes relacionats amb les finances bàsiques. Els destinataris d’aquests tallers són prop de 7.000 alumnes de quart d’ESO de més d’un centenar de centres escolars (públics, concertats i privats) de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Seguint les recomanacions de la Comissió Europea
L’objectiu del programa EFEC, seguint les recomanacions i directrius marcades per la Comissió Europea, és ajudar els estudiants catalans a prendre consciència de l’ús dels diners i comprendre l’operativa financera bàsica.

Segueix les passes, a major escala i amb més agents implicats, del programa EFEP (European Financial Education Partnership), impulsat per la Comissió Europea i desenvolupat a nou països europeus, del qual l’Institut d’Estudis Financers (IEF) va ser-ne el coordinador a Espanya.

A diferència d’altres programes similars que s’han desenvolupat o es desenvolupen al nostre país, en el projecte EFEC són els professionals financers els quals, de forma voluntària i després de rebre formació específica a càrrec de l’equip docent de l’IEF, són els encarregats de transmetre els coneixements financers entre els joves.

Els tallers, amb un plantejament teòric i pràctic, es basen en material pedagògic dissenyat per l’IEF exclusivament per a aquest projecte i es divideixen en cinc temàtiques: “Administrant el teus diners” (gestió dels pressupostos personals), “Finances per a la vida” (introducció a la planificació financera personal i a l’estalvi a llarg termini), “Endeutar-se amb seny” (productes de crèdit i com evitar el sobreendeutament ), “Inversió intel·ligent” (característiques i com seleccionar productes financers d’estalvi i inversió) i “Els dubtes quotidians d’en Jaume” (situacions financeres quotidianes: consum intel·ligent, apartats d’una nòmina, pagaments on line i referències als tipus de canvi).

IEF, més de 20 anys de formació i divulgació financera
L’Institut d’Estudis Financers (IEF) és una entitat de referència en formació i divulgació bancària i financera, creada per les entitats financeres espanyoles més rellevants per afavorir la competitivitat, l’eficiència i la internacionalització del sector així com la promoció de noves iniciatives.

En els seus més de 20 anys de trajectòria, l’IEF ha desenvolupat activitats formatives en les que han participat més de 90.000 professionals de diversos àmbits del sector i ha participat en projectes comunitaris com Leonardo, Phare i Tacis. A més, és l’única entitat membre de ple dret del European Bank Training Network (EBTN), la federació europea més important d’entitats de formació bancària, que integra els 40 instituts de formació financera de més prestigi de 32 països europeus.

L’IEF té experiència prèvia en l’àmbit de la formació financera per a estudiants de secundària i batxillerat avalada per la seva participació a altres iniciatives similars promogudes per la UE i els governs espanyol i català.

http://www.iefweb.org