IMG_0105 ncuadre

Les pràctiques en alguns països anglosaxons i les recomanacions de l’OCDE són taxatives: l’educació o alfabetització financera són essencials per reduir episodis de sobreendeutament i morositat, per augmentar la taxa d’estalvi i sobretot, per desenvolupar la capacitat dels ciutadans de confrontar, ells mateixos, les principals decisions sobre finances personals que tothom ha de prendre al llarg de la seva vida.

Això és ara més necessari que mai. Venim d’uns anys en els que desgraciadament han existit moltes males pràctiques amb productes financers, no hem avançat convenientment en la forma de prestar assessorament financer i la oferta i la demanda de serveis financers estan molt distanciades. De fet, una gran part dels clients bancaris es declaren insatisfets o molt insatisfets amb els seus proveïdors bancaris i financers.

Per una banda, cal que recuperem el terreny i temps perdut per dotar-nos de cultura financera i tractar de que no es repeteixin les bombolles i les desgraciades pèrdues d’estalvis comprant productes il·líquids, que no s’entenien i que per suposat eren inadequats per la majoria d’estalviadors. Però per una altra, el sector bancari ha de recuperar la confiança i prestigi perduts i s’ha d’apropar als seus clients o als clients del futur facilitant que aquests tinguin plena capacitat de prendre decisions. Això vol dir impartir educació financera i fer-ho amb l’esforç i dedicació voluntària de professionals –en actiu o jubilats- del sector. Això és el que EFEC, nascut de la voluntat de la Comissió Europea de difondre un projecte que des de fa més de 10 anys obté uns grans resultats a Escòcia, aconseguirà en aquests darrers mesos del curs acadèmic 2012/2013 en més de 100 escoles catalanes.

Josep Soler, Director general de l’IEF
IEF, organitzador del projecte EFEC