Foto-1 Post reunió 15.05.2013
Representants dels Dpts. d’Economia i d’Ensenyament i les entitas financeres col·laboradores: BBVA Unnim, La Caixa i Banc de Sabadell
Foto-2 Post  reunió 15.05.2013
Representants dels Dpts. d’Economia i d’Ensenyament i les entitas financeres col·laboradores
Foto-3 Post reunió 15.05.2013
Representant del Dpt. d’Ensenyament: Sr. Manel Busom, representant del Dpt. d’Economia: Sr. Jordi Òliva i el Director General de l’IEF: Sr. Josep Soler

L’equip d’organització del projecte EFEC s’ha reunit amb els representants dels Dpts. d’Economia i d‘Ensenyament i les entitats financeres col·laboradores : BBVA Unnim, La Caixa i Banc Sabadell per analitzar el desenvolupament del projecte EFEC que va nèixer al desembre 2012 i que finalitzarà aquest juliol.

En la reunió es va fer un resum de com està funcionant el projecte, es van fer suggeriments de millores per a la propera edició.  Els voluntaris i els centres escolars estant manifestant una gran satisfacció en participar-hi.

S’ha establert una nova reunió pel proper mes de juny, en la que s’analitzaran les conclusions finals i es debatrà la continuïtat i ampliació del projecte pel proper curs acadèmic, 2013/14.

A finals de juny, està previst els actes de reconeixement a voluntaris en totes les capitals de província de Catalunya. Es comentaran les conclusions finals del projecte entre d’altres. Estaran convocats els centres escolars participants en aquest curs acadèmic i els voluntaris que han col·laborat.

En aquest primer any del projecte EFEC, participen 105 escoles catalanes i col·laboren més de 200 voluntaris. L’educació financera arriba a quasi 7.000 alumnes de 4rt d’ESO (un 10% de l’alumnat de 4rt d’ESO de Catalunya).

Assistents a la reunió:
Representants Dpt. d’Economia : Jordi Òliva, Josep M Sánchez, Roser Sánchez
Representants Dpt. d’Ensenyament: Manel Busom, Xavier Yàñez
BBVA Unnim: Jordi López
La Caixa: Pere Guardiola, Pere Juárez Vives, Alberto Trallero, Xavier Fernández
Banc Sabadell: Joan Ramón Caldés, Daniel Nicolau
IEF: Josep Soler, Silvia Mitjavila, Àngels Pelaó

Equip organitzador EFEC.