Entre la segona i tercera setmana de febrer, hem fet les presentacions als centres escolars de les províncies de Tarragona, Girona i Lleida.

El passat 13 de febrer, acompanyats per Rosa Mª Pros, tècnica docent del Servei d’Ordenació Curricular d’ESO i Batxillerat, vàrem estar a Tarragona, en el centre educatiu que té el Departament d’Ensenyament en aquella província. Molt ben rebuts per Silvia Rodes, cap de la secció de Serveis Educatius i Formació Permanent, que va fer la presentació.

Eren presents, 17 centres escolars, representats pels seus coordinadors i els vàrem explicar el perquè del programa EFEC, com ha crescut a la província de Tarragona des de la seva primera edició en aquella província, que va ser el curs acadèmic 2012/2013 i com s’ha de fer per accedir-hi i gestionar les graelles de cada escola.

Entre el públic es trobaven dos inspectors d’ensenyament, Josep Lluís Valls i Josep Mª Quero.

La presentació va suscitar moltes preguntes i alhora, suggeriments enfocats a ampliar el programa a més escoles i a més cursos de batxillerat o cicles de Formació Professional.

El 18 de febrer, ho vàrem fer a Lleida. També acompanyats per Rosa Mª Pros i rebuts per Miquel Àngel Cullés, director de Serveis Territorials i Francesc Blanch, cap de secció de Serveis Educatius i Formació Permanent i amb la presència de 15 centres escolars. L’acte va tenir molt bona acollida i les escoles que eren noves en aquesta edició, varen fer forces preguntes sobre la gestió del programa EFEC, any acadèmic 2013/2014.

Per últim, el dijous 20 de febrer, li va tocar a Girona. En aquesta ocasió, ens va acompanyar en Xavier Yañez, tècnic docent del Servei d’Ordenació Curricular d’ESO i Batxillerat i en Pere Costa, cap de secció de Serveis Educatius i Formació Permanent. Varen estar presents 4 escoles, perquè havia coincidit amb la jornada de proves de nivell que marca el Departament d’Educació de la Generalitat a totes les escoles del territori de Catalunya.

Els assistents varen mostrar molt interès en que aquestes sessions d’educació financera, formessin part del currículum escolar dels alumnes.

Equip organitzador