Després d’haver donat 5 tallers, tots en diferents centres, faig uns breus comentaris.

En primer lloc felicitar-vos per aquesta important iniciativa. I vull resaltar la paraula important perquè crec que ho és més del que tots plegats pensem. He tingut una vida professional de 35 anys a La Caixa i valoro molt positivament aquesta tasca que porteu a terme. Això es diu fer una bona feina, us animo a continuar. En quant a organització, documentació, etc, fins ara tot correcte.

L’acollida per part dels centres és altament positiva, amb moltes ganes de participar, principalment amb el professor responsable, però també amb els directors i caps d’estudis que et volen conèixer i fer preguntes.

Potser he tingut sort, però he trobat un bon alumnat, interessats amb els temes, preguntes coherents i ben fetes, classes participatives i disposats a treballar les diverses activitats, especialment troben molt interessant el pressupost i les paraules superàvit o dèficit, crec que els queda molt clar i s’hi fixen molt bé. Amb la seva mirada es nota el seu interès.

També vull ressaltar que en 3 tallers, els professors assistents a les classes han pres apunts sense parar, fent algunes preguntes a l’acabar, el qual ens ho diu tot.

Aquest mateix matí a les 8,30 he fet un taller a l’IES Roseta Mauri de Reus amb tan bons resultats, que a l’acabar la classe i acomiadar-me, alumnes i mestra s’han posat en peu i han començat a aplaudir, la qual cosa m’ha emocionat, doncs no hi estic acostumat, a la feina no et solen aplaudir mai. També la professora m’ha demanat si hi puc tornar amb algun altre taller.  Guardaré un bon record.

I de moment res més, sols dir-vos que també és formatiu per nosaltres, doncs no sabia els dotze treballs imposats pel rei a l’heroi Heraclis, i ara ja el sé. (Sempre hem de tenir una mica d’humor).

Salutacions.
Josep Clua Llop (04.03.2014)