El programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) rep “bona nota” per part de tots els agents implicats: centres escolars, estudiants i voluntaris

Foto de familia
Foto de familia

El 89% dels centres docents creu que la figura del voluntari és clau per apropar l’educació financera als joves

  • El 77% dels professors opina que EFEC ha donat un alt valor afegit al pla d’estudis i al 82% li agradaria que el seu centre tornés a participar a la propera edició.
  • El 66% dels alumnes considera que els coneixements adquirits influiran en la seva forma de prendre desicions financeres en el futur i el 79% creu que hauria de formar part del programa docent de 4t de l’ESO.
  • El 97% dels voluntaris tornaria a oferir el seu temps i experiència en futures edicions del programa i el 99% ho recomanaria a altres companys de professió.
  • Després de la prova pilot per a adults realitzada aquest any, els organitzadors preveuen integrar la formació per a adults en properes edicions dins el programa general.

 

Per veure més informació, descarregar el següent PDF

 

Equip Organitzador