Més de 300 persones varen assistir a l’acte de cloenda de la IIª edició d’EFEC 2013/2014, al Palau de Congressos de Catalunya

Video de la IIª edició del programa EFEC

 

Sis de la tarda, s’obren les portes del Palau de Congressos de Catalunya.

Més de 300 persones, entre voluntaris, centres escolars, entitats col·laboradores i altres convidats, anaven ocupant el seu seient.

L’acte, va estar presidit pel Sr. Jordi Òliva, director general de Política Financera Assegurances i Tresor i la Sra. Teresa Pijoan, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Representant les 5 Entitats Financeres que han donat suport al programa van assistir: la Sra. Isabel Sánchez directora de l’àrea de persones de Caixa d’Enginyers, el Sr. Jordi Mabras director de Banca Institucional Territorial Catalunya del Banco Santander, el Sr. Jaume Batlle director comercial de la direcció territorial del BBVA a Catalunya, el Sr. Salvador Farrés, director de Gestió de Recursos Humans, Xarxa i Formació i desenvolupament del Banc de Sabadell i el Sr. Jordi Nicolau director territorial a Barcelona de La Caixa.

El Sr. Josep Soler, director general de l’Institut d’Estudis Financers, va obrir l’acte fent un resum dels resusltats de la IIª edició d’EFEC.

Després, es varen dirigir al públic els representants de les diferents Entitats Financeres, explicant el motiu de la seva participació al programa EFEC i tot seguit es va projectar el vídeo resum del programa.  A continuació varen pujar a l’escenari cinc voluntaris, un de cada entitat, i dos representants de centres escolars, que ens van oferir la seva experiència i participació en el programa.

Per a cloure l’acte, la Sra. Teresa Pijoan i el Sr. Jordi Òliva, varen dedicar unes paraules d’agraiment a tots els participants del programa, varen recordar els orígens del projecte i varen marcar el repte d’incrementar l’abast de cara a la IIIa edició.

Una gran foto de família a l’interior del Palau de Congressos, i diverses fotografies, mentre es feia el cockatil als Jardins de l’Hotel Juan Carlos I, seran el record gràfic d’aquesta IIª edició d’ EFEC.

Moltes gràcies a tots per la vostra magnífica col·laboració.

Organització EFEC