Barcelona, 13 de març de 2015.  Uns 80 alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Fort Pius de Barcelona han participat avui en un taller educatiu sobre estalvi i inversió que s’ha celebrat a la Borsa de Barcelona, dins el marc del Global Money Week 2015 i de l’European Money Week.

Aquests alumnes han conegut com funciona una borsa de valors i el seu mercat d’adquisició o subscripció d’accions i valors. Alhora han compartit també un taller educatiu anomenat “Inversió Intel∙ligent” on han pogut familiaritzar‐se amb els conceptes d’estalvi i inversió per tal que puguin prendre millors decisions en el futur.

Aquesta ha estat una activitat complementària del Programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) i on els esmentats alumnes han participat activament al seu centre escolar en d’altres tallers com ara són “Administrant els teus diners” (gestió dels pressupostos personals), “Finances per a la vida” (introducció a la planificació financera personal), “Endeutar‐se amb seny” (consells per evitar el sobre endeutament) i “Els dubtes quotidians d’en Jaume” (situacions financeres quotidianes).

BORSA

La Global Money Week 2015 és una iniciativa de Child and Youth Finances International que es desenvolupa en col∙laboració amb la OCDE, que te per objectiu promoure l’educació financera arreu del món. A l’edició de 2014, de la Global Money Week van participar un total de 3 milions de joves i 490 organitzacions de 117 països.

Aquest any, el Programa EFEC s’ha sumat a la Global Money Week i a l’European Money Week per donar difusió a les seves activitats. A més del taller d’inversió intel∙ligent a la Borsa de Barcelona, s’han programat 361 tallers d’educació financera en 94 centres escolars (amb la participació d’un total de 5.878 joves i 144 voluntaris) i 3 tallers d’educació financera a Centres de Formació d’Adults.