El comitè assessor està format per representants de centres públics i concertats que participen al programa EFEC d’educació financera, i principalment s’encarrega de revisar els continguts pedagògics i proposar noves temàtiques i millores dels material existents.

La IV edició del programa EFEC ja és a la seva recta final, per això és important avaluar quins han estat els punts forts i els aspectes a millorar d’aquesta edició. El comitè assessor -que es reuneix amb una periodicitat trimestral- valora els continguts de cada taller i tracta altres temes que afecten a les sessions que reben els alumnes de 4t d’ESO.

En aquesta trobada s’han revisat els diferents materials del tallers d’EFEC, comprovant les diverses dades que hi apareixen i actualitzant-les. A més, s’ha valorat la incorporació de nous materials, tant gràfics com audiovisuals. S’ha parlat també de la necessitat de donar eines als voluntaris per tal de fer els tallers més interactius.

Reunió Comité Assessor EFEC
A la reunió hi han assistit el Sr. Carles Izcara, de l’Institut Enric Borràs; el Sr. Pedro Fernández, de l’Institut Milà i Fontanals; la Sra. Elisabet Garrabou, de la Fundació Llor; i les Sres. Nuria Sánchez i Marta Llorente del Col·legi Verge de la Salut. Com a representant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya hi ha assistit la Sra. Rosa Maria Pros, del Servei d’Ordenació Curricular d’ESO i Batxillerat. També el Sr. Jordi Martinez, Director d’Educació Financera a l’IEF; la Sra, Silvia Mitjavila, Directora del programa EFEC; el Sr. Germán Guevara, Director acadèmic d’EFEC; i el Sr. Francesc Montoya, Formador D’EFEC.

La propera reunió del comitè es durà a terme un cop realitzats tots els tallers d’aquest curs i després de rebre les enquestes complimentades pels centres, alumnes i voluntaris de la IV edició del programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya.