El blog del programa EFEC

Educació Financera a les Escoles de Catalunya

Què és EFEC?

School empty classroom with test sheet or exams paper on desks chair wood and greenboard at high school thailand, education test concept

En l’actual marc econòmic-financer, més que mai, cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, però molt especialment a escoles i adolescents. Per aquest motiu va sorgir al 2012 el programa EFEC, amb l’objectiu d’oferir a les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya la possibilitat d’impartir educació financera bàsica a l’alumnat de 4t d’ESO (últim curs escolar d’Educació Secundària Obligatòria).

La peculiaritat del programa és que els tallers són impartits per voluntaris vinculats al sector econòmic, financer, tributari i assegurador (professionals en exercici o jubilats). El programa s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacionals (OCDE), per tal de dotar a la ciutadania amb millors competències per a poder gestionar i augmentar els estalvis, i evitar alhora episodis de sobre endeutament i d’exclusió financera.

En les 10 edicions d’EFEC, el programa s’ha anat adaptant i ampliant continguts per arribar a diferents col·lectius com centres de menors, fundacions i alumnat de 3r d’ESO i Batxillerat.

Què és EFEC?

Leave a Reply

%d bloggers like this: